Về việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/07/2022
Người ký Phan Văn Đàng
Trích yếu Về việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022
Cơ quan ban hành HĐND huyện Tam Bình
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: 04 BS Thu chi.rar