V/v khẩn trương phối hợp, hoàn chỉnh báo cáo tình hình khó khăn và đề xuất giải quyết vướng mắc các vấn đề liên quan dự án Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại Chùa Cần Thay, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 4950/UBND-KTNV
Ngày ban hành 26/08/2022
Người ký Nguyễn Văn Liệt
Trích yếu V/v khẩn trương phối hợp, hoàn chỉnh báo cáo tình hình khó khăn và đề xuất giải quyết vướng mắc các vấn đề liên quan dự án Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại Chùa Cần Thay, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 4950_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Quyết Định Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023.
  • Quyết Định Phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020-2025.
  • Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Vĩnh Long.
  • Thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức về chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.
  • Thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, xác định loài ngoại lai xâm hại và đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.