Về việc điều chỉnh Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho 9.563 lượt người lao động đang làm việc trên địa bàn huyện Long Hồ.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1639/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2022
Người ký Nguyễn Thị Quyên Thanh
Trích yếu Về việc điều chỉnh Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho 9.563 lượt người lao động đang làm việc trên địa bàn huyện Long Hồ.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 1639qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.
  • Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.
  • V/v Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022.
  • Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Về việc thay đổi thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long