Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn tại huyện Tam Bình.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1573/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Nguyễn Thị Quyên Thanh
Trích yếu Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn tại huyện Tam Bình.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 1573qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.
  • Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.
  • V/v Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022.
  • Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Về việc thay đổi thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long