Điều chỉnh tên đơn vị công tác đối với ông Phan Thành Pho tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1359/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/07/2022
Người ký Lữ Quang Ngời
Trích yếu Điều chỉnh tên đơn vị công tác đối với ông Phan Thành Pho tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 1359qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Quyết Định Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023.
  • Quyết Định Phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020-2025.
  • Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Vĩnh Long.
  • Thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức về chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.
  • Thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, xác định loài ngoại lai xâm hại và đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.