Về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa và giao thông sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1204/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2022
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa và giao thông sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 1204qd_signed.pdf