Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1207/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2022
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 1207qd_signed.pdf