Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa sân thể dục thể thao và khuôn viên trường của Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1196/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2022
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa sân thể dục thể thao và khuôn viên trường của Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Cửu Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 1196qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.
  • Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.
  • V/v Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022.
  • Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Về việc thay đổi thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long