QĐ Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi NSNN 9 tháng đầu năm 2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 3064/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Nguyễn Chí Quyết
Trích yếu QĐ Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi NSNN 9 tháng đầu năm 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Mang Thít
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: QD CK DT THU CHI 9 THANG NAM 2021.pdf