Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi NSNN năm 2019
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 131/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2019
Người ký Nguyễn Văn Diên
Trích yếu Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi NSNN năm 2019
Cơ quan ban hành UBND huyện Mang Thít
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: