Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 02/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/05/2022
Người ký Phạm Minh Hoàng
Trích yếu Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Quyết định