Ban hành Kế hoạch xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo quy định tại Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 982/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/05/2022
Người ký Lữ Quang Ngời
Trích yếu Ban hành Kế hoạch xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo quy định tại Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 982qd_signed.pdf