Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2022
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 46/BC-UBND
Ngày ban hành 22/02/2022
Người ký Bùi Tấn Đảm
Trích yếu Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2022
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo