Quy định việc hỗ trợ đối với hộ gia đình sản xuất nông nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 12/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/04/2022
Ngày có hiệu lực 15/04/2022
Người ký Nguyễn Thị Quyên Thanh
Trích yếu Quy định việc hỗ trợ đối với hộ gia đình sản xuất nông nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 12qdQPPL_signed.pdf