QUYẾT ĐỊNH: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Mang Thít
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 01/2022/QD-UBND
Ngày ban hành 24/03/2022
Người ký Nguyễn Văn Diên
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Mang Thít
Cơ quan ban hành UBND huyện Mang Thít
Phân loại Quyết định