Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Chương II của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 06/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/02/2022
Ngày có hiệu lực 22/02/2022
Người ký Nguyễn Thị Quyên Thanh
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Chương II của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 06.2022qppl_signed.pdf