Bãi bỏ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 05/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/02/2022
Ngày có hiệu lực 02/03/2022
Người ký Lữ Quang Ngời
Trích yếu Bãi bỏ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 5-2022qppl_signed.pdf