Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp thực hiện an sinh xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 63/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2022
Người ký Lữ Quang Ngời
Trích yếu Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp thực hiện an sinh xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 63qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • V/v Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long.
  • Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công Quý 2 năm 2022.
  • Chỉ Thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long.
  • Về việc thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất, chế biến các sản phẩm được làm từ tự nhiên khác như cói, mây, gỗ, lục bình, lá buông”.
  • Về việc điều chỉnh Quyết định số 1220/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh.