Ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, giai đoạn 2021 - 2025
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 11592/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2021
Người ký Đặng Văn Lượng
Trích yếu Ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành UBND TP Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 11592 QĐ_signed.pdf