Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 03/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/12/2021
Người ký Đặng Văn Lượng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND TP Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm:

ipv6 ready