V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 37/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2021
Ngày có hiệu lực 07/01/2022
Người ký Lữ Quang Ngời
Trích yếu V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 37.2021qppl_signed.pdf

ipv6 ready