V/v kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao năm 2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 02
Ngày ban hành 29/11/2021
Người ký Nguyễn Chí Hiếu
Trích yếu V/v kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao năm 2021
Cơ quan ban hành HĐND huyện Trà Ôn
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: Image_911.pdf

ipv6 ready