Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản cát sông (mỏ Bình Hào Phước 3) của Công ty trách nhiệm hữu hạn N-T Thanh Hưng.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 3336/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/12/2021
Người ký Nguyễn Văn Liệt
Trích yếu Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản cát sông (mỏ Bình Hào Phước 3) của Công ty trách nhiệm hữu hạn N-T Thanh Hưng.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 3336qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Về việc Ủy quyền quyết định đặt hàng quản lý bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ và đường thủy nội địa thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2022
  • V/v Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tham gia tố tụng trong vụ án "Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai" giữa ông Lê Văn Đầy
  • V/v Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2022-2027”
  • Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp trong xây dựng nông thôn mới năm 2021
  • Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021