Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản cát sông (mỏ Bình Hào Phước 3) của Công ty trách nhiệm hữu hạn N-T Thanh Hưng.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 3336/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/12/2021
Người ký Nguyễn Văn Liệt
Trích yếu Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản cát sông (mỏ Bình Hào Phước 3) của Công ty trách nhiệm hữu hạn N-T Thanh Hưng.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 3336qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • V/v Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030.
  • Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ đối với các trường hợp F0, F1 phải cách ly y tế, điều trị COVID-19 (đợt 15).
  • Về việc hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho 3.670 lượt người lao động đang làm việc trên địa bàn thị xã Bình Minh và huyện Long Hồ.
  • Về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỉnh Vĩnh Long cho các huyện, thị xã, thành phố.