Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 28/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/11/2021
Ngày có hiệu lực 16/11/2021
Người ký Lữ Quang Ngời
Trích yếu Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 28.2021qppl_signed.pdf