V/v gửi phiếu Khảo sát thông tin về tình hình tiếp cận pháp luạt kinh doanh
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1137
Ngày ban hành 04/10/2021
Người ký Hồ Thanh Tuấn
Trích yếu V/v gửi phiếu Khảo sát thông tin về tình hình tiếp cận pháp luạt kinh doanh
Cơ quan ban hành HĐND huyện Trà Ôn
Phân loại Báo cáo
ipv6 ready