Bãi bỏ Quyết định 443/QĐ.UB ngày 20/02/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Quy chế Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2760/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Nguyễn Thị Quyên Thanh
Trích yếu Bãi bỏ Quyết định 443/QĐ.UB ngày 20/02/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Quy chế Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 2760 qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Về việc hỗ trợ 11 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
  • Về việc hỗ trợ 122 hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện Tam Bình và Trà Ôn phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
  • Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 02 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (đợt 8).
  • Về việc hỗ trợ 170 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
  • Về việc hỗ trợ 20 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19