Về việc điều chỉnh số lượng đối tượng và kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ cho 4.509 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2757/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Nguyễn Thị Quyên Thanh
Trích yếu Về việc điều chỉnh số lượng đối tượng và kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ cho 4.509 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 2757 qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Về việc hỗ trợ 11 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
  • Về việc hỗ trợ 122 hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện Tam Bình và Trà Ôn phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
  • Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 02 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (đợt 8).
  • Về việc hỗ trợ 170 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
  • Về việc hỗ trợ 20 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19