Chuyển ngạch và xếp lương đối với ông Hồ Trọng Nhân, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2283/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/08/2021
Người ký Lữ Quang Ngời
Trích yếu Chuyển ngạch và xếp lương đối với ông Hồ Trọng Nhân, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 2283qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Về việc hỗ trợ 11 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
  • Về việc hỗ trợ 122 hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện Tam Bình và Trà Ôn phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
  • Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 02 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (đợt 8).
  • Về việc hỗ trợ 170 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
  • Về việc hỗ trợ 20 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19