Về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu Gói thầu "mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 của BCĐ PCD Covid-19 TPVL"
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 134/QĐ-CVP
Ngày ban hành 24/08/2021
Người ký Nguyễn Hữu Dũng
Trích yếu Về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu Gói thầu "mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 của BCĐ PCD Covid-19 TPVL"
Cơ quan ban hành UBND TP Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: quyet dinh.pdf