DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành 15/01/2020
Người ký Nguyễn Thanh Cần
Trích yếu DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020
Cơ quan ban hành HĐND Thị xã Bình Minh
Phân loại Quyết định