DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành 15/01/2020
Người ký Nguyễn Thanh Cần
Trích yếu DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
Cơ quan ban hành UBND Thị xã Bình Minh
Phân loại Quyết định