Ban hành kế hoạch thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn huyện Tam Bình năm 2016
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 109/UBND
Ngày ban hành 20/01/2016
Người ký Lê Ngọc Đức
Trích yếu Ban hành kế hoạch thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn huyện Tam Bình năm 2016
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Bình
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 109/UBND