Về việc chấp thuận điều chỉnh, thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của Dự án “Khai thác cát san lấp trên lòng sông Cổ Chiên (mỏ Thanh Đức 2), thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ và xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (công suất 100.000 m3/năm)”.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1451 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Liệt
Trích yếu Về việc chấp thuận điều chỉnh, thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của Dự án “Khai thác cát san lấp trên lòng sông Cổ Chiên (mỏ Thanh Đức 2), thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ và xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (công suất 100.000 m3/năm)”.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 1451 qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 01 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (đợt 5)
  • Về việc hỗ trợ 263 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tam Bình và huyện Vũng Liêm phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
  • Về việc hỗ trợ 452 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
  • Về việc hỗ trợ 851 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
  • Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Sinh viên 05 tốt” tỉnh Vĩnh Long năm học 2020-2021