Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 795/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 795 QD_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
  • QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH MTV Neobags Việt Nam để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
  • QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ May mặc Phúc Lâm để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
  • QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Chi nhánh DNTN gia công sản xuất giày Lai Xưa để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
  • QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành tiêu chí xây dựng Khu dân cư (ấp) nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh