Về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm. Hang mục: Cống Mỹ Đào, Cống Lái Hòn, Cống rạch Tổng Phi, Cống rạch Mây Phốp.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 801/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm. Hang mục: Cống Mỹ Đào, Cống Lái Hòn, Cống rạch Tổng Phi, Cống rạch Mây Phốp.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 801qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh
  • Về việc phê duyệt danh sách đầu vào học viên đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ Đại học chính quy ngành quân sự cơ sở năm học 2022 - 2026 và trình độ Cao đẳng chính quy ngành quân sự cơ sở năm học 2022 - 2025
  • Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích tài trợ máy thở chức năng cao cho Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long
  • Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
  • Ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Quân – Dân và Ngày hội Văn hóa – Thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2023