Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 08/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/04/2021
Ngày có hiệu lực 19/04/2021
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 08qd-qppl_signed.pdf

ipv6 ready