Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 02 năm 2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 40/BC-UBND
Ngày ban hành 08/03/2021
Người ký Lê Văn Đôi
Trích yếu Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 02 năm 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo