Thông báo V/v nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 15/TB-UBBC
Ngày ban hành 26/02/2021
Người ký Đặng Văn Lượng
Trích yếu Thông báo V/v nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cơ quan ban hành UBND TP Vĩnh Long
Phân loại Công văn