Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 05/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2021
Ngày có hiệu lực 19/03/2021
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 05_2021qppl_signed.pdf

ipv6 ready