Về việc đính chính Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 105/HĐND-VP
Ngày ban hành 30/12/2020
Người ký Nguyễn Minh Dũng
Trích yếu Về việc đính chính Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Công văn

Tập tin đính kèm: 105 cvttrhdnd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý, xây dựng và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của tổ chức bị ảnh hưởng bởi công trình Đường Rạch Ngay - Bờ Sao, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
  • Về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm. Hang mục: Cống Mỹ Đào, Cống Lái Hòn, Cống rạch Tổng Phi, Cống rạch Mây Phốp.
  • Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng,chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh