Xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 17/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2020
Người ký Nguyễn Hoàng Minh
Trích yếu Xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành HĐND huyện Trà Ôn
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: NQ 17.pdf