Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 96/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/12/2020
Người ký Hồ Văn Minh
Trích yếu Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành HĐND huyện Long Hồ
Phân loại Nghị quyết