Về việc phê chuẩn dự toán thungân sách nhà nước,chi ngân sách địa phương năm 2021, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện và số bổ sung ngân sách xã, thị trấn năm 2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 93/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/12/2020
Người ký Hồ Văn Minh
Trích yếu Về việc phê chuẩn dự toán thungân sách nhà nước,chi ngân sách địa phương năm 2021, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện và số bổ sung ngân sách xã, thị trấn năm 2021
Cơ quan ban hành HĐND huyện Long Hồ
Phân loại Nghị quyết