điều chỉnh, bổ sung danh mục công trìnhvà vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 92/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/12/2020
Người ký Hồ Văn Minh
Trích yếu điều chỉnh, bổ sung danh mục công trìnhvà vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện
Cơ quan ban hành HĐND huyện Long Hồ
Phân loại Nghị quyết