Về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 91/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/12/2020
Người ký Hồ Văn Minh
Trích yếu Về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện
Cơ quan ban hành HĐND huyện Long Hồ
Phân loại Nghị quyết