Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 89/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/12/2020
Người ký Hồ Văn Minh
Trích yếu Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành HĐND huyện Long Hồ
Phân loại Nghị quyết