Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 87/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/12/2020
Người ký Hồ Văn Minh
Trích yếu Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Cơ quan ban hành HĐND huyện Long Hồ
Phân loại Nghị quyết