NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh và bổ sung Nghị quyết số: 13/NQ-HĐND, ngày 25/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình tại kỳ họp lần thứ 10, khóa XI, về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư công năm 2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/07/2020
Người ký Phan Văn Đàng
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh và bổ sung Nghị quyết số: 13/NQ-HĐND, ngày 25/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình tại kỳ họp lần thứ 10, khóa XI, về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư công năm 2020
Cơ quan ban hành HĐND huyện Tam Bình
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 06/NQ-HĐND