Về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể và cá nhân ngành giáo dục, năm học 2019- 2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 3437
Ngày ban hành 26/08/2020
Người ký Nguyễn Vănn Trạng
Trích yếu Về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể và cá nhân ngành giáo dục, năm học 2019- 2020
Cơ quan ban hành HĐND huyện Trà Ôn
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: