DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 THỊ XÃ BÌNH MINH SAU KHI ĐÃ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu BC
Ngày ban hành 14/07/2020
Người ký Huỳnh Thái Nho
Trích yếu DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 THỊ XÃ BÌNH MINH SAU KHI ĐÃ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM
Cơ quan ban hành HĐND Thị xã Bình Minh
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ BC